menu
fi / en

Ammattilaisten ja harrastajien yhteistyötä Suomen ruokakulttuurin kehittämiseksi

image
image

Jäsenmäärä Suomessa on noin 1.900, joista 60% on harrastajia ja 40% ammattilaisia. Ylin päättävä elin Suomessa on Suomen kansallisen voutikunnan puhemiehistö, johon kuuluu 9 jäsentä. Suomen Valtavouti, Bailli Délégué on Ari Arvonen. Pariisissa kokoontuvassa hallintoneuvostossa (Conseil Magistral) Suomea edustavat Ari ArvonenAri-Pekka Parviainen jaJuha Ojamo. Järjestön linjapäätöksistä ja johtamisesta vastaa järjestön hallitus (Conseil d'Administration), joka koostuu 15 henkilöstä ympäri maailman. Siinä Suomesta on Ari-Pekka Parviainen.

Suomi on jaettu 11 voutikuntaan, joiden toimintaa johtaa aluevouti Bailli Régional paikallisen voutineuvoston avustuksella. Alueelliset tapahtumat vaihtelevat kunkin alueen kulttuurin ja tarjonnan mukaan. Kaikki Rôtisseurs-tapahtumat liittyvät tavalla tai toisella gastronomiaan, raaka-aineisiin, ruokatuotantoon, tapa- ja juomakulttuuriin. Tapahtumiin kuuluvat erilaiset teemaillalliset laadukkaine juomineen, ruoanvalmistuskurssit, vierailut elintarviketuottajien luona sekä nuorten kokkien ja nuorten sommelierien kilpailut. Vuosittain järjestetään suurkapituli Grand Chapitre, jossa installoidaan uusia jäseniä. Järjestön tapahtumat ovat pääsääntöisesti avec-tilaisuuksia.